Komenda


      

 

Komendant

 

pplk Grzegorz PYTLAK

ppłk Grzegorz PYTLAK

Z-ca Komendanta:

ppłk Stanisław FIGIEL

 

                                

 

mjr Horudko
Szef Wydziału Administracyjnego:
mjr Mariusz HORUDKO
mjr Horudko
Główny Księgowy:

mjr Arkadiusz SĘDŁAK
mjr Żuk
Szef Logistyki:

mjr Krzysztof ŻUK